PRIVACY VERKLARING

Studio by North
Castorweg 5
8938 BE Leeuwarden
Nederland
www.studiobynorth.nl
info@studiobynorth.nl

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Privacy

i. Studio by North neemt uw privacy serieus. Wij verwerken
persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze
diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige
manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke
persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en
waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Studio by North in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VERWERKEN

A. Van u als website bezoeker

i. Naam
ii. Adresgegevens
iii. E-mail
iv. Telefoon
v. Betaalgegevens
vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
vii. Locatiegegevens
viii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
ix. IP-adres
x. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
DIE WIJ VERWERKEN

A. Minderjarige

i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke
toestemming van ouders of voogd. Studio by North kan niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout

i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@studiobynorth.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk
verwijderen.

4. WAAROM EN HOE LANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

A. Studio by North verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:

i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U de mogelijkheid te geven om via de website een training aan te vragen en de
bestelling af te handelen;
iii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
tot slot;
iv. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. Bewaartermijnen

i. Studio by North zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan
contact op via: info@studiobynorth.nl

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN

i. Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met
de volgende derde partijen:
a. MailChimp, voor het versturen van onze nieuwsbrief.
b. Verschillende betaalmethoden, waaronder iDEAL, zodat u via de website een
training kunt aanvragen.
ii. Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen
deze derden ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de
persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkings verantwoordelijke u bieden.

6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART

A. Cookies

i. Studio by North maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende
soorten:

a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze
website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van
analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door
het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site
waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag
bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden
opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een
persoonsgegeven.

B. Wat als u niet van cookies houdt

i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Studio by North hebben, stuur dan een verzoek naar info@studiobynorth.nl
iii. Studio by North wil er verzekerd van zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter
bescherming van uw privacy verzoekt Studio by North u om in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
iv. Studio by North zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling

i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt Studio by North u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te
helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@studiobynorth.nl

B. Autoriteit Persoonsgegevens

i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL –
ENCRYPTIE

A. SSL

i. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Studio by North veilige
coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke
gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u
verzekerd van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?

i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
pagina beveiligd is.

10. BEVEILIGING EN VERSIE

A. Wij nemen het echt serieus

i. Studio by North neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee
heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@studiobynorth.nl.

B. Versie

i. De huidige versie is 2022021711. VRAGEN
A. Contactpersoon

Studio by North heeft Eliza van Houten aangesteld als verantwoordelijke op het
gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of
heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via info@studiobynorth.nl

Studio by North

Castorweg 5
8938 BE Leeuwarden
058 23 0000 6

KVK 83767908

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
09:00 – 17:00. (daarbuiten op afspraak)